Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

11/07/2024
Ngày 28/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quế I và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.
09/07/2015
Ngày 02 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
12
Previous Page 1-15 Next Page