Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

22/06/2021
Sáng ngày 3/6/2021, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Thứ trưởng Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
22/03/2021
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực ngành nghề nông thôn và tham mưu triển khai đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế thị xã tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của một số làng nghề và sản phẩm OCOP tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Nam nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
04/03/2021
Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Chi cục Thủy lợi.
19/02/2021
Ngày 17/02 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng Tân Sửu), tại Hà Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 và phát động phong trào trồng cây năm 2021 nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai, thích ứng với biên đổi khí hậu.
31/03/2020
Ngày 30 tháng 3 năm 2020 Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số: 33/KH-SNN về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
22/12/2017
Thực hiện Công văn số 6191/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 22 tháng 7 năm 2016 về việc xây dựng kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2017 như sau:
05/09/2016
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2016
12/11/2015
Kế hoạch Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hà Nam năm 2015
18/11/2014
Toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng khoảng 15.675 ha. Trong đó cây ngô 4.463 ha; Cây đậu tương 5.522 ha; Cây khoai tây 651ha; Cây khoai lang 592ha; Cây dưa chuột 597 ha; Cây bí xanh, bí đỏ 1.556 ha; Cây cà chua 99 ha; Rau đậu các loại 2.195 ha; Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 20.000 tấn.
16/09/2014
Ngày 29 tháng 11 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 29/2011/QĐ-UBND về việc quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V, đê bối tỉnh Hà Nam.
31/07/2014
Ngày 12 tháng 3 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ra Quyết định số: 233/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người.
31/07/2014
Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số: 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cánh đồng mẫu tỉnh Hà Nam năm 2014
12
Previous Page 1-15 Next Page